Atelier Gaia

Naše práce začíná objevováním. Objevováním místa, jeho vztahů a vazeb. V minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Zjistili jsme totiž, že z důkladné analýzy snadno sedimentuje obsah a potom i forma. Krajinnou architekturu vnímáme jako celostní přístup k místu a ne jako pouhou dekoraci.

Jak pravil Otto Wágner; co není účelné, to nemůže být krásné. Velmi důležité je pro nás využití zdrojů každého místa; přírodních, finančních či těch lidských. A tak se snažíme vytvářet vize a doprovázet místa, města a regiony k rovnováze. Jako krajinní architekti pracujeme s neustálou změnou. Snažíme se, aby v souhře stavebních, jasně daných prvků a divoké proměnlivosti rostlin, vznikala dobrá krajinná architektura.
Architektura, která propojuje příběhy lidí a míst.

Proč Atelier Gaia? Filosofie Gáii je nám blízká svým měkkým a citlivým přístupem ke světu.
Stejně jako filosof James Lovelock pohlížíme na Zemi jako na jeden mohutný organismus, kde je vše vzájemně podmiňováno a ovlivňováno.
Věříme,že evoluce veškerého života neprobíhá izolovaně, ale ve vzájemném tanci s prostředím, ve kterém žijeme.

Lucie Langová, M.Sc.

(Komendová)

Ing. Barbora Hubková

Ing. Klára Nepustilová