NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT


KDO JSME

Ing. Tereza Friedlová


Lucie Komendová, M.Sc.


14- >Autorizovaný projektant územního systému ekologické stability, č. 03 843 12- >Autorizovaný krajinářský architekt č. 03 961
11- >Autorizovaný krajinářský architekt č. 03 843 07- > živnostenský list, samostatná projekce – ateliér zahradní a krajinné architektury Zahrada pro radost, Brno
09- > živnostenský list, samostatná projekce pod autorizovanými osobami, projektant územního systému ekologické stability Ing. Hedvika Psotová, zahradní a krajinářský architekt Ing. Igor Kyselka, CSc. 07permakulturní designérský kurs, Permakultur Institut e.V, Německo, Berlin
09 EKOTOXA s.r.o. Opava 04-07 magisterské studium – Německo, TU München, fakulta architektury, obor krajinná architektura a urbanismus, diplom „Radbussa revival“ - revitalizace nábřeží řeky Radbůzy v Plzni (Prof. Petr Latz)
07-08 Ministerstvo životního prostředí Praha, Odbor péče o krajinu (Ing. Jan Kender, Ing. Petr Dobrovský) 04-07 NMB GmbH - realizace a projekce sadových úprav, Německo, München
05-06 stáž Velká Británie, Manchester 03-04 stáž Německo, TU München
04-07 magisterské studium - MZLU Brno, Zahradnická fakulta, Obor zahradní a krajinářská architektura, diplom Hodnocení krajinného rázu Moravské brány, části Bečevská brána (Doc. Dr. Ing. Alena Salašová) 00-03 bakalářské studium - MZLU Brno, Zahradnická fakulta, Obor zahradní a krajinářská architektura
02-03 stáž Rakousko, Vídeň, Universität für Bodenkultur Wien, Technische Universität Wien 00-04 bakalářské studium - MZLU Brno, Zahradnická fakulta, Obor zahradní a krajinářská architektura
01 stáž Švýcarsko, Zürich  
00-04 bakalářské studium - MZLU Brno, Zahradnická fakulta, Obor zahradní a krajinářská architektura  

*28.03.1981 Olomouc

*28.03.1981 Brno

SPOLUPRACUJEMEIng. Eva Teplická


Ing. Pavla Štěpánková


2013ocenění ve veřejných architektonických a urbanistických soutěžích: Úpravy parku na Račianskom mýte v Bratislave (2. místo), Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi (2. místo) 08- > živnostenský list, samostatná projekce – Studie a projekty rodinných zahrad a projektové dokumentace veřejných prostranství, projekce v Atelieru Gaia a v ateliéru zahradní a krajinné architektury
Zahrada pro radost, Brno a realizace zahrad
2012ocenění ve veřejné architektonické soutěži : Mestský park Piešťany ( 1. místo) 04-07při studiu 16 týdnů praxe Vodní zahrada Komořany
10- >živnostenský list, samostatné projekce a spolupráce s ateliérem zahradní a krajinné architektury Zahrada pro radost, Brno 05-06 roční zahraniční studijní stáž na TU Dresden, Německo
09uplný kurz permakultury a permakulturního designu 04-07 magisterské studium - MZLU Brno, obor Zahradní a krajinářská architektura
08-09praktikum - projekce a realizace sadových úprav – ateliér zahradní a krajinné architektury Zahrada pro radost 01-04 bakalářské studium - MZLU Brno, obor Zahradní a krajinářská architektura
07-09 magisterské studium - MZLU Brno, Zahradnická fakulta, Obor zahradní a krajinářská architektura, diplom Revitalizace zemědělské krajiny mikroregionu Cedron (Doc. Dr. Ing. Alena Salašová) 00-01 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno - obor Zahradnictví
05-07 bakalářské studium - MZLU Brno, Zahradnická fakulta, Obor zahradní a krajinářská architektura, diplom Studium krajinného prostoru - modelové území Svätoplukovo  
03-05 bakalářské studium - SPU Nitra, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Obor zahradní a krajinná architektura  

*08.09.1984 Galanta (SK)

*17.04.1981 Brno


Ing. Klára Nepustilová


 


2013ocenění ve veřejných architektonických a urbanistických soutěžích: Úpravy parku na Račianskom mýte v Bratislave (2. místo), Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi (2. místo)  
2012ocenění ve veřejné architektonické soutěži : Mestský park Piešťany ( 1. místo)  
11 - >projekce v Atelieru Gaia a v ateliéru zahradní a krajinné architektury Zahrada pro radost, Brno  
10 – 11projekce v ateliéru zahradní a krajinářské architektury v Atelieru Krejčiříkovi, Valtice  
10 - >živnostenský list, samostatná projekce rodinných zahrad  
07- 10 magisterské studium – MZLU Brno, Zahradnická fakulta, obor: Zahradní a krajinářská architektura  
08 – 09 přerušení studia – pobyt v USA a na Novém Zélandu  
04 – 07 bakalářské studium – MZLU Brno, Zahradnická fakulta, obor: Zahradní a krajinářská architektura  

* 22.8.1985
 


Ing. Igor Kyselka, CSc.

zahradní a krajinářský architekt


P&L Landscaping,
Ing. Petra a Libuše Pokludovy,
Mouřínov 136, 685 01 Bučovice

zahradní a krajinářský architekt


Arvita P, spol. s r. o.


Biokonsulting, s. r. o.


Obchodní firma, zabývající se:
 • generely, studie, plány a projekty pro krajinu
 • projekty revitalizace ploch dotčených těžbou
 • ochrana pozemků před vodní a větrnou erozí
 • odborná stanoviska, posudky, studie a dokumentace dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
 • pozemkové úpravy
 • subdodávky dle zákona č. 100/2001 Sb., dokumentací EIA, SEA v oboru ochrana přírody a krajiny, oznámení ke zjišťovacímu řízení
 • autorský dozor při realizaci záměru
Obchodní firma, zabývající se:
 • služby spjaté s ochranou přírody a krajiny
 • ekologický a biologický dozor na stavbách
 • biologické hodnocení ze zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, při přípravách, mapování, průzkumy tahových cest, transfery rostlin a zvířat, protipovodňová opatření, ozelenění, odborné posudky a stanoviska
 • vzdělávání semináře a kurzy
 • projekty vědy a výzkumu
©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist