NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

Nad zástavbou - založení zeleně, k.ú. Dolní Němčí

investor: Obec Dolní Němčí
zodpovědný projektant: Ing. Hedvika Psotová, Arvita spol. s r.o.
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Dolní Němčí, Zlínský kraj
datum: XI-XII/2009
celková plocha parcely: 8.410 m2
celkové náklady: 980.000,-Kč bez DPH (bez herních prvků a mobiliáře)
rozsah dokumentace: studie, DPS

Stručná charakteristika:
Požadavkem investora bylo:
Vytvoření sportovně-rekreační zóny (krátkodobá rekreace); ekostabilizující prvek v intenzivní zemědělské krajině a envivýchovný aspekt; integrace herních prvků na přírodě blízké bázi; realizace přírodního solária; respektování původních krajinných struktur, introdukce původních bota-nických druhů rostlin.

Realizace proběhne za přispění Evropských fondů, resp. z Operačního programu životní prostředí, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist