NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

Lesopark Nivky - Hulín

investor: Město Hulín
zodpovědný projektant: Ing. Hedvika Psotová, Arvita spol. s r.o.
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Hulín, Zlínský krajj
datum: V-X/2009
celková plocha parcely: 12,1 ha
celkové náklady: 7.500.000,-Kč bez DPH (bez pojezdových cest, cca 2.000.000,- Kč)
rozsah dokumentace: studie, DUR, DSP, DPS

Stručná charakteristika:
Požadavkem investora bylo:
Hluková, vizuální, emisní bariéra mimoúrovňového křížení D1, R49 a R55; vytvoření sportovně-rekreační zóny (krátkodobá rekreace); ekostabilizující prvek v intenzivní zemědělské krajině a envivýchovným aspektem; respektování původních krajinných struktur, introdukce původních bota-nických druhů rostlin, realizace „jedlého lesa“, principy permakultury.

Realizace proběhne za přispění Evropských fondů, resp. z Operačního programu životní prostředí, oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur pravděpodobně v letech 2011-2012.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist