NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

Hodnocení krajinářského rázu a návrh podmínek jeho ochrany
Národní přírodní rezervace Žebračka

investor:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví Litovel
zodpovědný projektant:
Ing. Hedvika Psotová, Arvita spol. s r. o.
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Přerov, Grymov, Kozlovice u Přerova, Lýsky,
Popovice u Přerova, Prosenice, Proseničky, Olomoucký kraj
datum: X-XII/2010
celková plocha parcely: cca 650 ha
celkové náklady: -
rozsah dokumentace: krajinářské hodnocení

Stručná charakteristika:
Požadavkem investora bylo:

vymezení jednotlivých oblastí a míst krajinného rázu; návrh opatření ochrany pro jednotlivá místa krajinného rázu; návrh managementu území; návrh regulativů rozvoje;©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist