NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

Vegetační úpravy v klidové části obce Chlumany

investor:
Obec Chlumany
zodpovědný projektant: Ing. Igor Kyselka, CSc.
projektant: Lucie Komendová,
M.Sc., Ing. Eva Teplická
k.ú.: Chlumany, okres Prachatice
datum: XI-XII/2010
celková plocha parcely: 8.410 m2
celkové náklady: 3.400.000,-Kč bez DPH
rozsah dokumentace: studie, DPS

Stručná charakteristika:
Vytvoření rekreační zóny u rybníka s objektem volnočasových aktivit pro krátkodobou rekreaci; přírodě blízké dětské hřiště s využitím vrbových staveb, vytvoření nového atraktivního přístupu do vody, využití domácích druhů dřevin a starých odrůd ovocných stromů, environmentální výchovný aspekt.©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist