NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

Plán ÚSES CHKO Bílé Karpaty (pro k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Petrov u Hodonína, Strážnice na Moravě, Sudoměřice, Tvarožná Lhota)

objednatel:Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
zpracovatel: Arvita P, spol. s r.o.
zodpovědný projektant: Ing. Hedvika Psotová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
Ing. Michal Girgel (Arvita P, spol. s r. o.)
k.ú.: Petrov u Hodonína, Strážnice na Moravě, Sudoměřice (zpracovatelem Ing. Tereza Friedlová), Jihomoravský kraj
datum: IX/2011
limity území:CHKO Bílé Karpaty
celková plocha: pro celá katastrální území
celkové náklady: -
rozsah dokumentace: koncepce
Požadavky na projekt:
- ohled na krajinné struktury CHKO Bílé Karpaty

Vymezení funkčního a realizovatelného systému ekologické stability pro dané katastry s návazností na prvky ÚSES v sousedních katastrálních území.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist