NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

NABÍZÍME

Projektová dokumentace ve všech stupních stavebního řízení
Vyjádření dotčených orgánů státní správy
Odborná stanoviska k záměru pro rozhodnutí orgánů státní správy
Zajištění územního řízení a stavebního povolení záměru
Zhotovení a vyřízení žádostí o dotace v programech životního prostředí
Autorský dozor

Zahrada

 • Soukromé zahrady
 • Koupací biotopy
 • Střešní zahrady
 • Drobná architektura
 • Terénní úpravy
 • Terasy, balkóny, lodžie, atria, zimní zahrady, interiérová zeleň
 • Venkovské usedlosti

Sídla

 • Veřejná prostranství
 • Městské parky
 • Obnova historických parků
 • Terapeutické a školní zahrady
 • Originální dětská hřiště
 • Komplexní revitalizace sídel
 • Revitalizace postindustriálních areálů
 • Firemní areály

Krajina

 • ÚSES
 • Hodnocení krajinného rázu
 • Stanovení krajinných limitů
 • Revitalizace postindustriálních areálů
 • Krajinářské parky
 • Podpora přirozených funkcí krajiny
 • Implementace Evropské úmluvy o krajině
 • Subdodávky pro dokumentace v oboru ochrana krajiny

Ostatní

 • Vrbové stavby
 • Dendrologické průzkumy, inventarizace
 • Design mobiliáře
 • Digitální vizualizace
 • Komunitní plánování
 • Permakultura
 • Vzdělávací programy, semináře, přednášky


©2010 Atelier Gaia, Polská 4, Znojmo  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist