NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

Revitalizace návsi Šitbořice

investor: Obec Šitbořice
zodpovědný projektant: Ing. Igor Kyselka, CSc.
projektant: Ing. Tereza Friedlová
spolupráce:
Ing. Pavla Štěpánková, Ing. Eva Teplická
k.ú.: Šitbořice, Jihomoravský kraj
datum: XII/2009
celková plocha parcely: 8.560 m2
celkové náklady: 1.200.000,-Kč bez DPH
rozsah dokumentace: studie, DPS
Požadavkem investora bylo:
vytvoření centrální veřejné plochy v obci; realizace plochy pro obecní veřejné aktivity; dodržovat typický ráz; usměrnit stávající zeleň (redukce přebujelé zeleně); návrh koncepce dopravního systému a tímto vytvoření nového charakte-ru návsi; navrhnout jednotící prvek, který propojí samostatné celky návsi.

Finanční zdroje z Evropských fondů, resp. z Operačního programu životní prostředí, oblast podpory 6.5 Pod-pora regenerace urbanizované krajiny, popř. z Regionálního operačního programu.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist