NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

Regenerace Městského parku

investor: Město Pohořelice
zodpovědný projektant:
Ing. Tereza Friedlová (část krajinářská architektura)
zodpovědný projektant:
Ing. Hedvika Psotová, Arvita spol. s r. o. (část územní systém ekologické stability)
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Pohořelice, Jihomoravský kraj
datum: II-IV/2011
celková plocha parcely: 5,5 ha
celkové náklady: 10.500.000,-Kč bez DPH
rozsah dokumentace: studie, DPS
Ochrana přírody a stabilizace a rozvoj dochovaných původních porostů lužního lesa; vytvoření fungujícího systému krajinné zeleně a napojení na síť zeleně veřejné; vytvoření sportovně-rekreační zóny (krátkodobá rekreace); rozvoj velkoplošné veřejné zeleně na území města; respektování původních krajinných struktur, introdukce původních bota-nických druhů rostlin, realizace „jedlého lesa“

Realizace proběhne za přispění Evropských fondů, resp. z Operačního programu životní prostředí, oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur pravděpodobně v letech 2011-2012.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist