NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

KOMUNITNÍ ZAHRADA
OTEVŘENÝ ŠPILBERK, BRNO

investor: Nadace Partnerství
projektant: Lucie Komendová, M.Sc.,
Ing. Klára Nepustilová
k.ú.: Město Brno
datum zhotovení: 06-12/2013
celková plocha parcely: 4000 m2
datum realizace: podzim 2014, částečně svépomocí
celková plocha parcely: 3683 m2
rozsah dokumentace: studie, DUR, DPS
Pěstovat si uprostřed města zeleninu, chovat zvířata, dělit se s ostatními a zároveň zažívat město jako příjemné místo k životu kousek od domovních dveří? To se jeví na první pohled v globalizovaném světě jako neobvyklý trend.
Nabízí se idea nového vnímání urbanity, ve kterém hrají „nové městské zahrady“ důležitou roli kulturní, ale i politickou.
Jako protiváha všedního uspěchaného dne vznikají dnes ve městech odpočinkové designové soukromé oázy jeho movitějších obyvatel - uzavřené světu.
Zahrada, o které pojednává tento projekt je jejich opakem; obrací se ke světu a vyrůstá tam, kde je momentálně cítit chaos a opuštěnost – přesto v samém centru moravské metropole.
Její aktéři zde budou také hledat klid, uzemnění, setkání s přírodou i lidmi a konfrontovat se s tématy, které zahrada nabízí: lokální a zdravé jídlo, konzum, potravinový řetězec, ekonomická a ekologická krize, vzájemná podpora či sociální změny.

Projekt rozpracovává vizi městské farmy, zaměřenou na vzdělávání v oblasti udržitelné spotřeby.
Návrh se odkazuje na historickou stopu užitkových zahrad řádu milosrdných sester Karla Boromejského a hraběte Silvy Taroucy, který zde začínal své slavné pěstitelské pokusy.
Propojením řešeného území se zázemím akologického centra Nadace partnerství Otevřená zahrada a hradem Špilberk vznikne unikátní infrastruktura pro široce pojaté enviromentální vzdělávání, realizaci interpretačních programů, místně zakotveného učení pro aktivni zapojení veřejnosti.
Cílem projektu je vybudování zázemí farmy a konkrétních stanovišť vzdělávacích aktivit určené pro rodiny s dětmi, běžné spotřebitele, studenty..

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist