NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

PŘÍRODNÍ ZAHRADA
CVČ LINKA, BRNO

investor: MČ Brno – Starý Lískovec, Nadace OKD
projektant: Lucie Komendová, M.Sc.
vizualizace: Ing.arch. Jiří Šerek
k.ú.: Starý Lískovec
datum zhotovení: 06-10/2012
datum realizace: 04-11/2013, částečně svépomocí
celková plocha parcely: 3400 m2
rozsah dokumentace: studie - DPS

Záměrem projektu je revitalizace polyfunkční městské zahrady na přírodní zahradu, která bude primárně sloužit pro ekologické vzdělávání, ale také relaxaci i aktivní odpočinek návštěvníků centra volného času, ale i návštěvníkům z okolního sídliště.

Nová herní plocha se snaží nabídnout nejen dětem, ale všem věkovým skupinám návštěvníků možnosti objevovat nové – místa i své schopnosti.
Vzhledem k městskému charakteru místa i budovy je ponecháno původní geometrické členění venkovních ploch a návrh se snaží o "recyklaci" těchto prostoru do přírodě bližší podoby pomocí využití přírodních materiálů jako kmeny stromů, volně rostoucí keřové skupiny, soliterní kameny, mlatové plochy atd.

Prostor nabízí:
- plochu pro intenzivní pohyb - balancování, skákání, lezení...
- materiál a prostor pro kreativní tvoreni - písek, kacírek, oblé balvany, kmeny, větve..
- chráněná a málo přehledná místa, kde se děti mohou ponořit do hry a být chvíli sami - keřové skupiny, skalníkové bludiště....
- místa pro společné hry a pohyb - volné travnaté plochy pro míčové hry, cvičení tai-chi...
- oslovení smyslu - vonné trvalky, byliny a keře, rostliny s jedlými plody, cesty z různorodých materiálů

Zahrada by měla nabídnout možnost experimentovat s přírodními materiály, pozorovat rostliny a zvířata, proměny zahrady v různém počasí a čtyřech ročních obdobích a svým různorodým uspořádáním podpořit k spontánním aktivitám.

O projektu i průběhu realizace se můžete více dozvědět zde: liskoveckazahrada.webnode.cz

kompletní projekt je ke shlédnutí zde: www.staryliskovec.cz/files/CVC%20Linka_studie-170912F.pdf

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist