NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

PARK ČTYŘI DVORY, ČESKÉ BUDĚJOVICE
- revitalizace areálu bývalého vojenského cvičiště a kasáren

investor/ vyhlašovatel: Statutární město České Budějovice
projektant: Ing. arch. Luboš Františák
Lucie Komendová, M.Sc.
Ing. arch. Jiří Šerek
datum zhotovení: 02-04/2012
celková plocha parcely: 50ha
rozsah dokumentace: veřejná anonymní soutěž architektonická - studie

Návrh se snaží nalézt soudobé řešení parkové plochy na přechodu města do krajiny v urbanisticky a architektonicky nehomogenní okolní zástavbě. Struktura členění parkové plochy je moderní a tvoří tak kontrast vůči krajiným fenoménům na severu území. Členění vychází z provozních a funkčních potřeb.

Základním prvkem kompozice je kruh s pravidelným rastrem stromů, který místy přerušují otevřené a prosluněné palouky. Pod korunami stromů vznikají příjemné a pohledově zajímavě prostory vhodné pro neformální pobyt a hry.

Tvar kruhu nejlépe umožňuje bezkolizní využití pro okružní trasy pro procházky, kondiční běh, inline bruslení, event. cyklistiku.

V severojižním směru se rozevírá směrem k plánovanému ekoduktu klín centrálního prostoru bez stromů, což podporuje proudění čerstvého vzduchu do parku a dále do města od rybníků situovaných na sever od řešeného území. Předpokládáme na navazujících plochách na severu hlukové odclonění parku od plánované komunikace výsadbou hustého porostu – např. urbánního pionýrského lesa.

Návrh se snaží zohlednit otázky změny klimatu a navržené intervence obsahují řešení vodního režimu parku a okolní zástavby pomocí zasakovacích ploch a retenčních průlehů pro deš´tovou vodu. Proměna vodního režimu území je dynamický systém a jeho proměny je možné v parku pozorovat.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist