NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

Zahrada u MŠ "Skřítek Vítek v zahradě", Orlová

objednatel: město Orlová
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Radka Grosošová
k.ú.: Orlová, Moravskoslezský kraj
datum: XII/ 2013
limity území: dešťová kanalizace, šachty
celková plocha: 3944 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace 2,269 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: STS
realizace:připravená pro rok 2014
Požadavky na projekt:
- zajištění multifunkčního prostoru pro spontánní hry, volný pohyb, cílený program dětí
- plochy pro environmentální výchovu
- realizace plochy pro rozvoj celkové lokomoce, motoriky, orientace, kreativity, fantazie u dětí, aby si zažili pocit zodpovědnosti, sounáležitosti, spolupráce, vzájemného respektu apod.
- řešené území se skládá ze dvou částí (dvě pracoviště)

Jelikož je skřítek Vítek symbolem Mateřské školky pracoviště Karla Dvořáčka i 1. Máje, bylo žádoucí toto téma zahrnout i do prostoru zahrady. Vzhledem k tomu, že se v mateřské škole vyučují i manuální práce (keramika apod.), počítá se v návrhu s vytvořením několika skřítků, kteří budou popisovat konkrétní plochu zahrady (jako např. zahradní skřítek, horský skřítek, lesní skřítek, skřítek jako skákací panák apod.). Sošky budou tematicky ztvárněny dle typu zahrady, v které se budou nacházet.

Zahrada je řešena jako multifunkční plocha provázaná herními, sportovními, odpočinkovými, výukovými aktivitami. Je zde zastoupen i potenciál pro environmentální výchovu. Mnohé prvky v zahradách jsou navrženy jako nehotové, které slouží dětem k jejich kreativní činnosti.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist