NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

PARKOVÁ PLOCHA „POHOŘELICKÝ KAPR“,
POHOŘELICE

objednatel: Město Pohořelice
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
Ing. Pavla Štěpánková
k.ú.: Pohořelice nad Jihlavou, Jihomoravský kraj
datum: III-VI/2011
limity území: inženýrské sítě – kanalizace dešťová, splašková, elektřina, plyn, vodovod, rozhledové trojúhelníky křižovatek při přednosti zprava
celková plocha: 7.070 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace 1,671 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: DÚR, DPS
realizace: připraveno pro rok 2014
Parková plocha – část C, navazující na výstavbu v ulici Polní, se nachází mezi nově založenými, ale dosud nezrealizovanými, parkovými plochami A a B a svým kompozičním uspořádáním na ně logicky navazuje. Spojujícím prvkem pro všechny tři části je motiv „Pohořelického kapra“, který se v každé parkové části opakuje (ať už v podobě vrbové herní konstrukce, vodního pítka s pergolou nebo ve tvaru zpevněné plochy s trvalkovým porostem). V navrhované parkové části C, je do tvaru ryby formována oválná plocha určená zejména pro posezení a odpočinek – jako rybí trup, společně s navrženými trvalkovými okrasnými záhony představující ve filosofické myšlence rybí ocas. Jedná se spíše o pohledový efekt z vyvýšené terénní modelace z parkové plochy A. Hladinu vody znázorňují esovitě zvlněné záhony modře kvetoucích jarních cibulovin.

Součástí parku jsou dřevěné akustické a herní prvky.

Realizace proběhne za přispění Evropských fondů, resp. z Operačního programu životní prostředí, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist