NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

BIOFARMA VELKÉ HOSTĚRÁDKY
firmy PRO-BIO spol. s.r.o.

investor: PRO-BIO spol. s.r.o.
projektant: Lucie Komendová, M.Sc.
spolupráce: Ing. Klára Zuskinová
k.ú.: Velké Hostěrádky
datum zhotovení: 06-09/2013
datum realizace: podzim 2013 – podzim 2015, částečně svépomocí
celková plocha: 0,8ha
rozsah dokumentace: studie
Studie řeší obnovu bývalého zemědělského areálu a jeho přeměnu na biofarmu pro českého výrobce biopotravin. Řešená část areálu bude sloužit jako ukázková plocha pro návštěvníky biofarmy. Vlastní výpěstky ekozahrady budou sloužit k další výuce a vzdělávání – ekologické zpracování a vaření.

Navženy jsou ukázkové struktury přírodních zahrad: záhony léčivých rostlin a biozeleniny, živé a jedlé ploty z domácích druhů dřevin, suché zídky, vysokokmenný sad starých odrůd, vinohrad, květnaté pásy, úkryty pro hmyz, komposty..

U vstupu do areálu biofarmy je plánovan obchůdek a ochutnávka lokálních produktů od místních pěstitelů a chovatelů v zahradní restauraci. Součástí projektu je i informační a přednášková místnost ve vstupním objektu do areálu.

Velký důraz je kladen na celkovou koncepci vodního režimu farmy; od využití děšťových srážek a jejich přirozené retence po recyklaci odpadní vody z plánovaného pensionu.

Do budoucna je v plánu revitalizovat celou plochu farmy o celkové výměře cca 20ha.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist