NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

PŘÍRODNÍ PARK LEŠTINA U SVĚTLÉ

objednatel: obec Leština u Světlé
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Leština u Světlé, Kraj Vysočina
datum: III/2012
limity území: nadzemní elektrovod nízkého napětí, elektrická rozvodová skříň
celková plocha: 906 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace vegetačních úprav 350 tis. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: DPS
realizace: -
Požadavky na projekt: - realizace reprezentativní plochy s minimálními náklady na údržbu

Záměrem projektu je návrh reprezentativního parčíku reflektujícího přírodní principy (ty eliminují náklady na realizaci a především na údržbu).

Dominantou by se měla stát volná plocha s jedincem dubu zimního. Tato plocha je vytvořena vizuálním uzavřením ze západní strany (JZ – Z – SZ) od komunikací keřovou výsadbou, s dominantními, vzrostlejšími keři v centru výsadeb (Z cíp), která je z pohledu volné plochy předsazená trvalkovým záhonem doplněným popínavými rostlinami. Ve volné ploše je pak realizovaná plocha, tvarově koresponduje s keřovou a trvalkovou výsadbou, s herními prvky s dopadovou zónou – houpačky, prolézací kmeny s podsypem dřevní drtě, štěpky. Herní prvky by měly být realizovány nejlépe z akátového dřeva. Trávník v tomto území je doplněn cibulovinami jarními (bledule) a podzimní (ocún), to zajistí atraktivní efekt po celou sezónu.
Po obvodu řešeného území jsou navrženy k výsadbě stromy. V jiho-východním cípu řešeného území je založen hustější porost s využitím stávajících dřevin.

Současné samostatné plochy s kontejnery pro separovaný odpad se navrhují sjednotit do jedné plochy, a to v bezprostřední návaznosti na autobusovou čekárnu. Jako vizuální clona kontejnerů je postavena treláž z kulatiny, která se nechá popnout popínavými rostlinami.

Vzhledem k charakteru vodního toku se nabízí jej využít k instalaci vodních mlýnků a můstků.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist