NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

KRTEČKOVA ZAHRADA U MŠ, TVAROŽNÁ

objednatel: obec Tvarožná
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Tvarožná, Jihomoravský kraj
datum: II/ 2013 pro účely dotací, IX/2013 DPS
limity území: kanalizace
celková plocha: 1614 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace 2,313 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: STS, DPS
realizace: připravená pro rok 2014
Požadavky na projekt:
- respektování nosného tématu MŠ – příběhy o Krtečkovi
- zajištění multifunkčního prostoru pro spontánní hry, volný pohyb, cílený program dětí
- plochy pro environmentální výchovu
- realizace plochy pro rozvoj celkové lokomoce, motoriky, orientace, kreativity, fantazie u dětí, aby si zažili pocit zodpovědnosti, sounáležitosti, spolupráce, vzájemného respektu apod.
Krtečkova zahrada je koncipována na téma pohádkové série O Krtečkovi. Jednotlivého příběhy pohádkové série i Krtečkovi přátelé jsou na školní zahradě reflektovány.

U vchodu do budovy MŠ je vymezena štěrková plocha s dřevěnými lavicemi, odkorněnými kmeny a solitérními kameny. Doplňkem posezení je akustický prvek kládová zvonkohra (lesní xylofón). Součástí zahrady je sáňkovací kopec, který využívá potenciálu stávajícího svahu. Vytvořen bude protisvah na zabrzdění. Ze strany od vjezdu zahrady je protisvah osázen okrasnými keři.

Ze severovýchodní strany zahrady je vymezen jedlý koutek, výsadby z tradičních i netradičních jedlých keřů.

V jihovýchodním cípu zahrady jsou vymezené tzv. krtince. Terénní úpravy v podobě „krtinců“ nesoucí herní program rozvíjející motoriku, fantazii, kreativitu, aktivitu apod.

V zahradě jsou dále umístěny atypické prvky, které jsou na zahradě realizovány čistě improvizačním způsobem, a to domek v koruně staré jabloně, vosí hnízdo, proutěná stavba se smyslovým chodníkem.

Jako venkovní učebna s možností i společenských aktivit je v zahradě umístěn altán, který je zahloubaný o cca 1 m pod stávající terén. Z jižní strany bude snížení terénu řešeno stupňovitě se sedacími stupni. Ze severní strany bude terén pozvolný (zajištění jižního svahu) s možností polehu a tak vnímání slunečního svitu (např. v jarních dnech). Z jižní strany kolem sedacích stupňů jsou vztyčeny odkorněné pokroucené akátové kmeny jako nosné pilíře pro textilní membránu jako záclonu posezení v horkých dnech. Spodní rovina učebny bude zpevněná mozaikou v podobě bludiště (labyrintem vede jediná cesta, byť pořádně klikatá; oproti tomu v bludišti se narazí na mnohá rozcestí). Uprostřed bludiště je vymezené podúrovňové ohniště uzavřené dřevěným poklopem. V případě užití ohniště se poklop oddělá.

Součástí zahrady jsou prvky určené i pro environmentální výchovu, jako je záhon a kompost, květnatá louka, okrasné rostliny pro pozorování hmyzu, broukoviště, budky a krmítka apod.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist