NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU U MŠ,
DRNOVICE

objednatel: obec Drnovice
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Radka Grosošová
k.ú.: Drnovice, Jihomoravský kraj
datum: II/ 2013 pro potřebu dotace, VIII/2013 DPS
limity území: dešťová kanalizace
celková plocha: 2047 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace 2,138 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: STS, DPS
realizace: 2013-2014
Požadavky na projekt:
- zajištění multifunkčního prostoru pro spontánní hry, volný pohyb, cílený program dětí
- plochy pro environmentální výchovu
- realizace plochy pro rozvoj celkové lokomoce, motoriky, orientace, kreativity, fantazie u dětí, aby si zažili pocit zodpovědnosti, sounáležitosti, spolupráce, vzájemného respektu apod.

Centrálním prvkem zahrady je kruhové odpočívadlo se stínidlem. Pochozí povrch je tvořen kamennou dlažbou (různé druhy kamene), který nese meteorologické téma vytvořené mozaikou. Tímto by se měly děti učit poznávat počasí – kamenná mozaika zahrnuje obrázek směrové růžice a kovové tabulky s vyobrazením stavu počasí. Větrné korouhve v blízkosti kruhového prvku slouží k určování směru větru. K tomuto je nápomocná směrová růžice vyskládaná v mozaice.

Hlavním herním prvkem je terénní modelace, na kterou navazuje skluzavka, lanová plošina a průlez (tunel). V bezprostřední blízkosti je navrženo pískoviště (zakrývané plachtou) s dřevěnými sedáky.

Součástí zahrady mateřské školy je terénní modelace a vytvoření skalní a stepní zahrady sloužící ke studiu tohoto biotopu. Součástí jsou dřevěné opěry a sedáky, dále lávka s kmitajícími trámky, dřevěné prvky (trámky) a herní prvek ve tvaru pump.

V rámci zahrady je vymezená také užitková zahrada. Náplň zahrady mateřské školky se zaměřuje také na upevňování vztahu dětí ke zvířatům. Z ekologického hlediska je cílem vytvoření úkrytu, obydlí nebo potravní nabídky vybraným druhům živočichů a umožnit tak jejich pozorování v bezprostřední blízkosti venkovní učebny.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist