NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

KOUZELNÁ ZAHRADA U MŠ,
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU

objednatel: město Hrušovany nad Jevišovkou
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Eva Teplická
k.ú.: Hrušovany nad Jevišovkou, Jihomoravský kraj
datum: XII/ 2013
limity území: dešťová kanalizace, šachty
celková plocha: 3835 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace 2,710 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: STS
realizace: připravená pro rok 2014
Požadavky na projekt:
- zajištění multifunkčního prostoru pro spontánní hry, volný pohyb, cílený program dětí
- plochy pro environmentální výchovu
- realizace plochy pro rozvoj celkové lokomoce, motoriky, orientace, kreativity, fantazie u dětí, aby si zažili pocit zodpovědnosti, sounáležitosti, spolupráce, vzájemného respektu apod.

Hlavním motivem zahrady je kouzelná (pohádková) zahrada. Charakter navrhovaných prvků má navozovat atmosféru pohádkové krajiny. Z východní části je u hlavního vstupu umístěna dřevěná skulptura „víly“ – strážkyně zahrady.

V jihovýchodní části zahrady je navrhován víceúčelový altán se zelenou střechou. V prostoru mezi altánem a koloběžkovou dráhou je navrhováno pískoviště ve tvaru „Dračího hnízda“ s kamennými vejci. Okraj pískoviště je tvořen nepravidelně uspořádanými kmeny, z nichž dva jsou vyřezány do podoby ležících draků. Dřevěná obruba postupně přechází v prolézačku v podobě „opičí dráhy“. Stávající skupina akátů ve východní části zahrady je využita k umístění domku ve stromě – „Perníkové chaloupky. Na rovinaté ploše pod svahem se skupinou akátů je navrhována chýše ve tvaru „velryby“ z proutěné konstrukce. Poblíž je navrhována překážková dráha ze špalků.

V návaznosti na skupinu akátů se nachází stávající sklep a přístupová komunikace ze severní strany. Vedle sklepa je ve svahu zapuštěn dřevěný „domek Medvídka Pú“ se zelenou střechou a dřevěnou lavicí. Zbylá část svahu je ponechána jako volná plocha pro přejezd mechanizace.

V jižní části zahrady je tzv. „Krtečkova zahrádka“. Jedná se o ovocnou a zeleninovou zahradu. V centrální části je umístěn kruhový zeleninový záhon s bylinkovou spirálou uprostřed. Je zde umístěna dřevěná skulptura Krtečka s krtincem (jahodový kopec) a dřevěné objekty na sezení – obří jablko a dvě hrušky. Je zde umístěn také kompost a hmyzí domeček. Po obvodu zahrady jsou navrhovány ovocné keře.

V západní části zahrady u studny je situován vodní prvek – soustava dřevěných koryt s pískovištěm. Okraj pískoviště je tvořen volně loženými kameny a kmeny. Pod stávající skupinou borovic je umístěna prolézačka z volně položených kmenů. V prostoru u budovy je v ploše navrhováno obří „Člověče, nezlob se!“. Jedná se o travnatou plochu, ve které jsou umístěny betonové dlaždice příslušného uspořádání. V této části je navrhován listnatý strom s dřevěnou kruhovou lavičkou.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist