NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

RÁKOSNÍČKOVA ZAHRADA
U MŠ HVĚZDIČKA, ŠLAPANICE

objednatel: město Šlapanice
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Šlapanice, Jihomoravský kraj
datum: II/ 2013
limity území: splašková, dešťová kanalizace, EON, veřejné osvětlení, vodovod
celková plocha: 690 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace 2,302 mil. Kč bez DPH, následná péče 0,481 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: STS, DPS
realizace: připravená pro rok 2014
Požadavky na projekt:
- zajištění multifunkčního prostoru pro spontánní hry, volný pohyb, cílený program dětí
- plochy pro environmentální výchovu
- realizace plochy pro rozvoj celkové lokomoce, motoriky, orientace, kreativity, fantazie u dětí, aby si zažili pocit zodpovědnosti, sounáležitosti, spolupráce, vzájemného respektu apod.

Řešené území je rozděleno na dvě části – Horní a Dolní zahrada. Každá zahrada je k dispozici samostatným třídám MŠ.

Řešené území je rozděleno do dvou samostatných částí a je navrženo na motivy pohádkové série „O Rákosníčkovi“. Dolní zahrada je koncipovaná na téma „Rákosníček a rybníček Brčálník“, Horní zahrada je pak navržena na téma „Rákosníček a hvězdy“.

Postava Rákosníčka s daným tématem je stylizovaně ztvárněna ve zpevněných plochách. Tyto postavy poslouží jako skákací panák. Herní program je zvolen takový, který má nějaký vztah k celé pohádkové sérii.

Vzhledem k manipulační zpevněné ploše s vysokou frekvencí dopravy v Dolní zahradě je nutné s ohledem na děti a jejich spontánní pohyb tuto plochu oddělit od zbytku zahrady. Rozdělení ploch je navrženo prostřednictvím vrbového oplocení s brankou.

V obou dvou zahradách je maximálně využit potenciál obou dvou ploch, který je velmi omezený. Plochy zahrad jsou malé (s ohledem na počet dětí v MŠ), obehnané zdí (Dolní zahrada), ve svahu (Horní zahrada). Program musí nabídnout co největší prostor k využití, rozptýlení dětí do prostoru a využít i vertikální (vyvýšené) prostory.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist