NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

VEŘEJNÁ ZELEŇ, BEDŘICHOV

objednatel: obec Bedřichov
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Radka Grosošová
k.ú.: Bedřichov, Jihomoravský kraj
datum: XI/ 2013
celková plocha: 8909 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace 1,280 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: DPS
realizace: připravená pro rok 2014
Požadavky na projekt:
- zajištění reprezentativních ploch v obci
- zvýšení životní úrovně obce
- dlouhodobá stabilizace zeleně
- potlačení havarijního stavu zeleně

Řešené území sestává ze třech samostatných ploch v rámci katastrálního území obce, 2 lokality v rámci intravilánu (plochy Skalka a Sad) a extravilánu (Cimbálník).

Cílem projektu Skalka je dotvoření místa pro společenské setkávání. Vzhledem k tomu, že plocha se nachází na přechodu mezi intravilánem a extravilánem, je kladen důraz na charakter vegetačních prvků (přírodě blízký vzhled; korespondence s dřevinnou skladbou přilehlého přírodního biotopu), výběr druhů (domácí druhy a neinvazní druhy dřevin a keřů), výběr druhů s ohledem na možné refugium či potravní zdroj ptactva, estetickou hodnotu (barevnost, logické uspořádání vegetačních prvků vzhledem k funkčnímu využití plochy), perspektiva výsadeb (dlouhověké kosterní dřeviny).

Cílem projektu Cimbálník je dlouhodobá stabilizace plochy krajinné zeleně s ohledem na její provozní bezpečnost a minimalizaci nákladů na údržbu plochy. Vzhledem k tomu, že se plocha nachází v extravilánu obce, je v návrhu kladen důraz na charakter stanoviště (potenciální vegetace jedlodubové bučiny), výběr druhů (domácí druhy a neinvazní druhy dřevin a keřů odpovídající stanovišti), estetickou hodnotu porostního lemu (barevnost, prostorová skladba), perspektiva výsadeb (dlouhověké kosterní dřeviny).

Návrh řešení plochy Sadu se zaměřuje na vytvoření plochy ve smyslu obecní návsi pro pořádání kulturních akcí a zároveň zachovává tradiční využití plochy jako extenzivního sadu. V obci historicky se pěstoval vysoký podíl peckovin, především třešní. Záměrem současného vedení obce je vrátit se k těmto historickým krajinným strukturám. Vzhledem k tomu, že se plocha nachází na předělu mezi intravilánem a extravilánem, je kladen důraz na charakter vegetačních prvků (přírodě blízký vzhled, uchování sadu), výběr druhů (domácí druhy a neinvazní druhy dřevin a keřů), estetickou hodnotu (logické uspořádání vegetačních prvků vzhledem k funkční plnohodnotné místo pro odpočinek.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist