NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

REGENERACE SÍDLIŠTĚ PŘÍMĚTICE, ZNOJMO
REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

investor: Město Znojmo
generální projektant: DHV ČR s.r.o.
projektant: Ing. Simona Avratová
Lucie Komendová, M.Sc.
datum zhotovení: 2010-2012
datum realizace: 2013-2014
celková plocha: 6 ha
rozsah dokumentace: studie, DUR, DSP
Základním principem sadových úprav je vytvoření pobytových prostorů, resp. jejich zkvalitnění v prostoru mezi jednotlivými objekty obytných domů. Bude toho dosaženo zj. optickým i hlukovým odclonění hlavní ulice Větrné. V prostoru mezi jednotlivými objekty budou vysazeny převážně menší skupiny středně vzrůstných stromů bez keřového patra. Prostor je tak snadno přehlédnutelný a jasně čitelný.

Všechny výrazné uzlové body území - nástupní prostor do sídliště u cukrárny, předprostoru základní školy, dětské hřiště… jsou zvýrazněny dominantními listnatými stromy – platany.
Ze severní a západní strany je sídliště vymezeno stromořadím.
Navržené výsadby jsou ve stylu přírodě blízkém; rozvolněné skupiny stromů a keřů.

Barvu a pestrost by měly vnést na nově navrhované plochy posezení extenzivní trvalkové výsadby typu Perennemix, navrženy jsou originální kombinace.
Akcentovaným místem celého sídliště je vstupní předprostor ZŠ, kterému dominují akátové kruhové lavice a barevná mozaika v dlažbě v organických tvarech.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist