NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

TERMINÁL HROMADNÉ DOPRAVY, TŘEBÍČ

investor: Město Třebíč
generální projektant: DHV ČR s.r.o.
projektant: Lucie Komendová, M.Sc.
Ing. Simona Avratová
datum zhotovení: 2010-2012
datum realizace: 2013-2014
celková plocha: 6 ha
rozsah dokumentace: DUR, DSP
Zahradně - architektonické řešení prostoru je výrazně ovlivněno funkcí plochy. Vzhledem k velkému podílu zpevněných ploch se jedná především o soliterní stromy umístěné v dlažbě a zeleň v dopravních ostrůvcích.

Prostor teminálu hromadné dopravy je podle platného ÚP města Třebíč součástí vnitroměstského zeleného horizontu. Proto je uvažováno s takovým měřítkem stromové zeleně, které by umožnilo pohledové uplatnění stromů v dálkových pohledech, tj. s korunami přesahujícícmi nad střechy navazující zástavby. Stromy budou umístěny ve strukturálním substrátu.

Oživením celé plochy by měla být zajímavá kombinace dlažeb, originální mobiliář a trvalkové extenzivní výsadby, které jsou poněkud „divočejší“ alternativou k monotónním výsadbám monokultur pokryvných rostlin, doprovázející často tyto typy veřejných prostorů.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist