NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV,
HVOZDEC

objednatel: obec Hvozdec
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Hvozdec u Veverské Bítýšky, Jihomoravský kraj
datum: XI/2011
celková plocha: 2.740 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace vegetačních úprav 690 tis. Kč bez DPH, následná péče na 2 roky 423 tis. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: DPS
realizace: -
Požadavky na projekt:
- scelení v současnosti roztříštěných ploch zeleně a dodání celkového řádu a konceptu řešeným plochám

Cílem projektu je realizace reprezentativních ploch, plnících mnohé funkce žádoucí pro úroveň obce (veřejné plochy, sportovně-rekreační, odpočinkové, ekostabilizující apod.), reflektující charakter venkova.

Záměrem projektu jsou návrhy výsadeb v souladu s přírodními principy (ty eliminují náklady na realizaci a především na údržbu). Rostlinné druhy jsou zvoleny tak, aby nevyžadovaly intenzivní péči. Záměrem je realizace nových biotopů pro obec neobvyklých (smíšené výsadby v kombinaci mimo jiné s trvalkami, keříky, půdopokryvnými rostlinami, popínavými rostlinami apod.), ekostabilizace, zvýšení biodiverzity sídelní zeleně se současnou reprezentativností a vytvořením odpočinkové zóny, zvýšení estetické hodnoty obce a venkova. Cílovými skupinami uživatelů jsou především všichni občané obce a turisté.

Návrh výsadeb (barevnost použitého rostlinného materiálu) reflektuje současně tradici obce, obecní znak a barvy.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist