NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

REVITALIZACE ZELENĚ,
ČELČICE

objednatel: obec Čelčice
zpracovatel: Biokonsulting, s .r. o.
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Čelčice, Olomoucký kraj
datum: XII/2012
limity území: -
celková plocha: dle objektů
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace vegetačních úprav 3,571 mil. Kč bez DPH, následná péče na 2 roky 1,360 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: DPS
realizace: průběžně od roku 2013
Požadavky na projekt:
- scelení v současnosti roztříštěných ploch zeleně a dodání celkového řádu a konceptu řešeným plochám

Cílem projektu je realizace reprezentativních ploch, plnících mnohé funkce žádoucí pro úroveň obce (veřejné plochy, sportovně-rekreační, odpočinkové, ekostabilizující apod.), reflektující charakter venkova.

Záměrem projektu jsou návrhy výsadeb v souladu s přírodními principy (ty eliminují náklady na realizaci a především na údržbu). Rostlinné druhy jsou zvoleny tak, aby nevyžadovaly intenzivní péči. Záměrem je realizace nových biotopů pro obec neobvyklých (smíšené výsadby v kombinaci mimo jiné s trvalkami, keříky, půdopokryvnými rostlinami, popínavými rostlinami apod.), ekostabilizace, zvýšení biodiverzity sídelní zeleně se současnou reprezentativností a vytvořením odpočinkové zóny, zvýšení estetické hodnoty obce a venkova. Cílovými skupinami uživatelů jsou především všichni občané obce a turisté.

Projektem se řeší celkem 11 ploch v obci – Zeleň před obecním úřadem a mateřskou školou, Ovocný sad, Sportoviště, Plocha u hasičů, Plocha u babiček, Náves s vánočním stromem, Náves s pergolou, Náves s kapličkou, Dvorana kulturního domu, Hřbitov, Zahrada Mateřské školy – stabilizační opatření stávající lípy srdčité.

Na tento projekt byla získaná dotace z Operačního programu Životní prostředí, osy podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist