NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

REGENERACE ZELENĚ, ŠEBETOV

objednatel: obec Šebetov
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
Ing. Klára Nepustilová
Ing. Eva Teplická
k.ú.: Šebetov, Jihomoravský kraj
datum: V/2011
limity území: inženýrské sítě, majetkoprávní vztahy (v rámci jednotlivých segmentů řešeného území jsou parcely soukromých vlastníků), výsadby realizovány místními občany (výrazný citový vztah)
celková plocha: 10.481 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace vegetačních úprav 0,755 mil. Kč bez DPH, následná péče 0,441 mil. Kč bez DPH
realizační náklady po veřejné soutěži: 0,997 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: DPS
realizace: připraveno pro rok 2014
Požadavky na projekt:
- koncepční soulad jednotlivých ploch veřejné zeleně

Cílem projektu je scelení v současnosti roztříštěných ploch zeleně a dodání celkového řádu a konceptu řešeným plochám. Současně je však nutné zachovat co nejvíce stávajících výsadeb vzhledem k vazbám a osobnímu vlastnictví obyvatel. Návrh se tedy snaží doplnit stávající výsadby a vtisknutí formy a řádu vegetačním prvkům. Tento projekt se koncentruje pouze na vyřešení vegetačních úprav.

Realizace proběhne za přispění Evropských fondů, resp. z Operačního programu životní prostředí, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist