NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

Regenerace zeleně areálu bývalých vojenských objektů

objednatel: Město Pohořelice
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
Ing. Kateřina Trefilová
k.ú.: Pohořelice nad Jihlavou, Jihomoravský kraj
datum: III-VI/2011
limity území: inženýrské sítě – plynovod, nadzemní elektrické vedení
celková plocha: 12.920 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace 0,828 mil. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: DPS
realizace: připraveno pro rok 2014
Požadavky na projekt:
- vyřešení a koncepční propojení ploch veřejné zeleně v rámci areálu bývalých vojenských objektů s ohledem na urbanistickou studii nového dispozičního řešení území

Cílem projektu je vytvoření kvalitních ozeleněných ploch okolo bytových domů a areálů firem. Se zázemím pro současné obyvatele a zaměstnance firem.

Součástí revitalizace zeleně je navrženo dětské hřiště ve východní části řešeného území. Hřiště je tvořeno pískovištěm, které je z jedné strany lemováno terénním valem. Ten slouží jednak jako optické oddělení od bytových domů, ale také jako opěrná konstrukce pro skluzavku a také jsou skrze něj vedeny 2 plastové tunely. Součástí hřiště je vrbový tunel a vrbové tee-pee. Pro trénink motoriky jsou vedle valu umístěny akátové kmeny jako přírodní prolézačky, dále pak houpačka pro menší děti. Okolo hřiště vysázeny tradiční i netradiční jedlé rostlinami. V jižní části pak návrh předpokládá vytvoření volného prostoru pro míčové hry a také je zde umístěno přírodní ohniště.

Ostatní plochy veřejné zeleně v řešeném území jsou vyčištěny od neperspektivních dřevin a doplněny o zeleň novou. V severní části areálu je obnovena alej pro odclonění dopravy. V jižní části pak alej odděluje dětské hřiště od parkovacích míst a komunikace.

Plochy okolo domů jsou dovybaveny mobiliářem, novými chodníky a parkovacími místy.

Realizace proběhne za přispění Evropských fondů, resp. z Operačního programu životní prostředí, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist