NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

ZAHRADA S DOMINANTNÍM VODNÍM
PRVKEM, Brno - Ořešín

investor: soukromý
projektant: Ing. Eva Teplická,
Lucie Komendová, M.Sc
celková plocha: 4850 m2
datum realizace: podzim 2010 – podzim 2011
zhotovitel: koupací biotop: Ing. Jiří Hájek
sadové úpravy - Ing. Richard Žewucki


Požadavkem investora bylo „oživit“ zahradu, která byla založena v 90. letech a vnést do ní vodní prvek. Ústředním motivem celé zahrady je koupací biotop (200 m2), který navazuje na terasu domu. Terénního rozdílu mezi jezírkem a nově budovaným altánem bylo využito k vytvoření suťoviště. Suťoviště je osázeno suchomilnými druhy trvalek a travin, které tvoří kulisu vodní hladině jezírka.

V zadní části zahrady byl poměrně dramatický terén upraven do travnatých teras s ovocnými stromy. Výsadby z převážně stále zelených stromů a keřů byly doplněny trvalkovými záhony, které vnáší do celé kompozice oživení a dynamiku.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist