NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

RADIÁLNÍ ZAHRADA – Lužice u Hodonína

investor: soukromý
projektant: Ing. Klára Nepustilová
celková plocha: 1200 m2
datum realizace: jaro 2012


Návrh zahrady navazuje na řešení domu, jehož půdorys je půlkruhový. Podobně se zahrada odvíjí podle několika kružnic, z nichž některé mají střed na středu kružnice domu, některé mají střed v centru pozemku a vepisují se do plochy parcely. Zahrada je pojatá jako permakulturní přírodní zahrada, což znamená, že design je založen na harmonickém vztahu s přírodou. Zahrada je navržena tak, aby bylo třeba minimálních vstupů energie na její údržbu, zároveň zahrada poskytovala obživu pro obyvatele (přestože na dané zahradě tato funkce není primární, je použito velké množství jedlých druhů, které jsou však významnou součástí kompozice) i pro živočichy, kteří se dále postarají o boj proti škůdcům. Jsou zde vytvořeny podmínky pro vznik samoregulačních procesů, které sníží množství práce nutné k údržbě. Centrem a ústředním prvkem zahrady je koupací jezírko s rostlinou čistící zónou. U jezírka jsou navrženy záhony, které přirozeně začlení jezírko do okolního prostředí. Jezírko s přilehlými záhony je ohraničeno zahradními cestičkami z cihlové dlažby, z nichž jedna vede do užitkové zahrádky a druhá do odpočinkového, meditačního místa pod korunami stromů.

Pro snažší údržbu i větší ekologickou stabilitu je část zahrady řešena květnatým trávníkem, které jsou koseny pouze dvakrát ročně, zbylé volné plochy jsou trávník parkový. U vstupu do domu jsou navrženy stínomilné okrasné záhony, které mají více reprezentativní charakter.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist