NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

SLATINICE

investor: soukromý
projektant: Lucie Komendová, M.Sc.
celková plocha: 24 787 m2
datum realizace: podzim 2013
zhotovitel: -


Důležité hledisko návrhu pozemku bylo zapojení zahrady s domem do krajiny a vytvoření přirozeného přechodu mezi zástavbou obce a okolní krajinou s využitím potenciální přirozené vegetace.

Dominantním prvkem zahrady je vodní plocha o celkové rozloze 1,4 ha se skalním útvarem a zahloubeným vinným sklípkem. Kačírková pláž s herními prvky bude tvořit východní břeh vodního biotopu.
Bezprostřední okolí domu má reprezentativnější charakter (výsadby travin, trvalek, parkový rekreační trávník).
Západní část zahrady je tvořena pobytovým parkovým trávníkem pro hry a loukou s extenzivními výsadbami keřových a stromových skupin s výraznějším akcentem kvetení během roku.

Severní část zahrady tvoří pastvina pro koně se stájemi.
Sukcesní plocha ve formě suťoviště navazující plynule na skalní útvar bude tvořit cca 450m2 plochy pozemku na severu vodního prvku.
Květnatá louka vytvoří nejn výrazný barevný akcent zahrady s minimální údržbou, ale bude doprovázena motýlími křídly a snovými vůněmi.
Od okolní krajiny a výstavby bude pozemek oddělen nestříhanými živými ploty o výšce 1,5-4m i z důvodu ochrany před větrem.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist