NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

BRATROŇOV

investor: soukromý
projektant: Ing. Klára Nepustilová
celková plocha: 2758 m2
datum realizace: jaro 2013
zhotovitel: -


Řešený pozemek tvoří severní hranici intravilánu obce a je pohledově exponovaný z křižovatky místních komunikací směrem na Krásnou Horu. Ze západní hranice vybíhá do krajiny stromořadí, východní hranice se transformuje do remízu se stromy a keři. Tyto liniové prvky tvoří významné napojení obce s okolní krajinou a proto byl v návrhu kladen důraz na přirozené zapojení stavby i pozemku na obec a krajinu Českomoravské vrchoviny.

Zahrad samotná vytváří různé druhy prostředí, které vyvolávají jiné pocity a současně podpoří ekologickou pestrost lokality. Vstupní část je tvořena trojúhelníkovým štěrkovým trvalkovým záhonem s dominantním stromem. Před domem je navržen monokulturní záhon travin, který zakrývá pohled do bazénu a součeasně svou jednoduchostí a vertikální strukturou dobře naváže na elegantní stavbu rodinného domu. Přední části zahrady dominuje oválný travnatý palouk, který nabízí v budoucnosti možnost výstavby koupacího biotopu. V zakončení průhledy zahradní cesty je navržena pestrobarevná skupina stromů. Západní cíp zahrady nabízí prostor s ohništěm obemknutý nepravidelným ovocným sadem s podrostem květnaté louky. Na sad navazuje divočina. Na východní straně pozemku bude vysazeno jabloňové stromořadí, které přirozeně napojí obec na krajinu a současně částečně skryje dolní část domu v dálkovém pohledu z místní komunikace.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist