NABÍZÍME    KDO JSME    GALERIE    REFERENCE    KONTAKT

GALERIE

DIVOKÁ ZAHRADA PRO DĚTI, PRAHA

objednatel: soukromý investor
zodpovědný projektant: Ing. Tereza Friedlová
projektant: Ing. Tereza Friedlová
k.ú.: Libuš, hl. m. Praha
datum: III/2012
limity území: podzemní parkoviště,
2 části – předzahrádka, zahrada
celková plocha: předzahrádka – 12,5 m2,
zahrada – 175 m2
celkové náklady: rozpočtové náklady: realizace 175 tis. Kč bez DPH
rozsah dokumentace: DPS
realizace: 2012


Řešené území se skládá ze dvou částí, a to předzahrádky orientované do vnitrobloku a soukromé zahrady. Návrh předzahrádky je koncipován ve stejné formě jako zahrada. Dominantou je netvarovaný živý monokulturní plot v jedné řadě. Směrem k bytu je od plotu předsazen záhon žlutých trvalek – ve dvou řadách každá řada je monokulturou jednoho druhu (předpoklad: před keři žlutý kultivar druhu Hemerocallis, před tímto Coreopsis). Před trvalkovými záhony (bezprostředně před okny ložnice) je štěrkový záhon s rozptýlenou výsadbou okrasných travin, Gaura a jarních cibulovin. Stejný princip je použit i z druhé strany od živého plotu směrem do poloveřejného prostoru vnitrobloku – živý netvarovaný plot – trvalkový záhon – štěrkový záhon s travinami a jarními cibulovinami. Plocha se zamulčuje celoplošně kačírkem.

Dominantou zahrady je solitérní jedinec, rodinný strom lípa srdčitá (Tilia cordata ´Greenspire´, nebo Tilia cordata ´Rancho´). Zahradě dominuje vrbová stavba – vrbový tunel s vestavěným iglú, s předsazeným kopcem směrem do středu zahrady. Povrch pod vrbovou stavbou je vysypán různými přírodními materiály. Travnatá plocha je omezena na cestu od terasy k brance a na kopci.

Smíšené výsadby (keře, trvalky, okrasné traviny a cibuloviny) jsou směrovány do obvodu zahrady a v návaznosti na kopec.

V jižním koutě zahrady je navrhnuta jednoduchá „vzdušná“ konstrukce na sušení prádla. Sušák bude zpřístupněn z východní strany terasy. Pochozím povrchem jsou dřevěné pražce v kačírku. Přirozené šíření rostlin ze záhonů do kačírku je podporováno.

©2010 Atelier Gaia, Durďákova 49, Brno  |  WEB: Legraf.cz - grafické studio    TOPlist